Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz: 8:30 - 17:00

Koszyk: 0,00 PLN
0 przedmiotów
pokaż koszyk

Lista nieautoryzowanych punktów sprzedaży Onkyo w Polsce oraz konsekwencje prawne. 22-10-2010

Sprzedaż urządzeń elektronicznych jest objęta systemem identyfikacji i kontroli, stworzonym przez powołane w tym celu państwowe organy kontrolne. Firmy, które sprzedają lub osoby prywatne, które kupują urządzenia Onkyo poza siecią autoryzowanych dystrybutorów współpracujących z E.I.C. Sp. z o.o. muszą liczyć się z ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami płynącymi z niedopełnienia obowiązków wynikających z różnych ustaw w świetle prawa cywilnego jak i prawa karnego.
Do problemów jakie mogą dotknąć nieautoryzowanych dealerów należą:

• Weryfikacja rzetelności sprzedawców w wykonaniu obowiązków wprowadzającego oraz/lub zbierającego w odniesieniu do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.• Notyfikacja do właściwych terenowo Urzędów Skarbowych o możliwości popełnienia wykroczenia skarbowego (oczywiście wyłącznie w uzasadnionych przypadkach). Podstawa prawna: Art. 304 par. K.P.K.• Zintensyfikowanie akcji informacyjnej na forach branżowych, informujących klientów o przysługujących im prawach związanych wyłącznie z posiadaniem oryginalnej karty gwarancyjnej wydanej przez E.I.C. Sp. z o.o. • Informowanie potencjalnych klientów o braku profesjonalnej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na urządzenia będące w dystrybucji firmy E.I.C. Sp. z o.o., a nie posiadających oryginalnej karty gwarancyjnej. • Występowanie na drogę prawną wobec podmiotów wykorzystujących prawa autorskie i pokrewne przynależne E.I.C. Sp. z o.o. do wszelkich tłumaczeń instrukcji obsługi urządzeń i dokumentacji technicznej oraz treści oryginalnych gwarancji, towarzyszących sprzętowi. Podstawa prawna: Art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.Szanownych Klientów chcemy równocześnie poinformować, że wszystkie urządzenia Onkyo objęte są gwarancją do trzech lat i bezpłatną obsługą w tym okresie zgodnie z zasadą: „door-to-door”, posiadają instrukcję obsługi w języku polskim i pełne wsparcie techniczne. Równocześnie musimy poinformować, że na podstawie posiadanych serii numerów fabrycznych urządzeń Onkyo sprzedawanych przez nas na terenie Polski, które otrzymujemy z każdą dostawą od producenta, jesteśmy w stanie ustalić, czy dany produkt pochodzi od autoryzowanego sprzedawcy, czy też nie. Kontrolę zgodności numerów fabrycznych przechodzą wszystkie urządzenia docierające do Serwisu Centralnego Onkyo. Brak zgodności numeru widniejącego na dostarczonym do serwisu sprzęcie z serią numerów znajdującą się w naszej bazie danych powoduje odmowę bezpłatnej naprawy oraz wdrożenie procedury identyfikacji pochodzenia sprzętu.


Poniżej zamieszczamy wykaz sprzedawców ONKYO w Polsce, którzy oferują towar ze źródeł innych niż E.I.C. Sp. z o.o.Nieautoryzowani sprzedawcy Onkyo w Polsce:


Firma Miasto Sklepy internetowy
CAR-AUDIO-24LAND Bydgoszcz www.car-audio-24land.pl
Elektromedia Bydgoszcz www.elektromedia.pl
redcoon Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz www.redcoon.pl
Art-Sat   Kraków www.artsat.pl    www.avkinodomowe.pl
Mania24 Dawid Curyło Legnica www.mania24.pl
Digital + Łódź nick: digital_plus
RTV-MAX Michał Stołowski Łódź www.rtvmax.pl
AFG Computers S.C. Poznań www.afgcomputers.pl
P.W. Vico Adam Zdzierak Poznań www.audioplaza.pl
DV-tech Pruszków www.dvtech.pl
Grupafull Jacek Kopczyński Słubice   www.elektrofull.pl
MKS Multi-System Stare Babice mksmultisystem.eu
123market.pl S.A Warszawa www.123rtv.pl
MediaMax24 Warszawa www.mediamax24.eu   www.najtanszertv.pl
Audiospektrum Wrocław www.audiospektrum.pl
Wymienione w publikacji problemy, jakie mogą spotkać zarówno sprzedawcy, jak ich klienci, nie dotyczą w sposób automatyczny w całości, ani w części, podmiotów znajdujących się w wykazie.Wykaz autoryzowany sprzedawców Onkyo w Polsce, dostępny on-line pod adresem: http://cennik.eic.com.pl
kino domowe hi-fi