Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz: 8:30 - 17:00

Koszyk: 0,00 PLN
0 przedmiotów
pokaż koszyk

DVD CERTYFIKAT THX 23-03-2002

Odtwarzacze DVD wzbudzają duże emocje w środowisku fachowców od kina domowego, z których wielu uważa, że staną się podstawowym elementem przyszłych systemów kina domowego. Jednakże pomimo jasnych korzyści, jakie przynosi ze sobą nowe medium pod nazwą „DVD”, użytkownicy stopniowo dochodzą do wniosku, że istnieją bardzo znaczące różnice pomiędzy różnymi markami odtwarzaczy DVD w zakresie jakości dźwięku i obrazu, a także łatwości obsługi. Certyfikat THX DVD zajmuje się tymi kwestiami poprzez obszerną ocenę wszystkich istotnych kryteriów obejmujących techniczne możliwości, wygodę użytkownika, podstawowe kwestie jakościowe i wieloletnią niezawodność. Jak ma to już miejsce w przypadku innych programów certyfikacyjnych z grupy THX, kryteria ustalone jako baza certyfikacji DVD znacznie przekraczają minimalne wymagania wobec akceptowalnej pracy tego sprzętu, określonej w standardzie technicznym DVD. Jedynie odtwarzacze DVD zdolne wykorzystać cały potencjał technologii DVD będą ostatecznie miały prawo nosić znaczek Home THX. Definiowanie wzorcowej pracy odtwarzacza DVD Przy tworzeniu standardu, na którym miała się opierać przyszła certyfikacja odtwarzaczy DVD, inżynierowie z działu THX wzięli pod uwagę zarówno obiektywne techniczne kryteria, jak również całkowicie subiektywne odczucie przyjemności z posiadania danego produktu, oparte między innymi na łatwości obsługi. Równie ważną kwestią był fakt, że jako reprezentant większej „rodziny” stworzonej przez pracowników firmy Lucasfilm, każdy członek certyfikacyjnego gremium inżynierskiego musiał podchodzić do projektu z osobistą znajomością i doświadczeniem najwyższej jakości prezentacji filmowych, ażeby mieć odpowiednią skalę porównawczą. Aby trochę ożywić proces oceny odtwarzaczy DVD, inżynierowie z THX nie tylko stworzyli wymagające specyfikacje techniczne, ale również zaprojektowali od podstaw sygnały i procedury testowe nigdy przed tym nie wykorzystywane w tym przemyśle. Sporo technik i metodologii testowania jest tak nowatorskich, że Dział THX firmy Lucasfilm otrzymał nawet prawo ich opatentowania. Na użytek certyfikacji THX konstrukcja odtwarzacza DVD została podzielona na trzy kategorie: efektywność reprodukcji obrazu, efektywność reprodukcji dźwięku oraz interfejs użytkownika. Specyfikacja znana pod nazwą Official Home THX DVD (oficjalna specyfikacja domowego sprzętu DVD noszącego certyfikat THX)zawarta w 50-cio stronicowym dokumencie definiuje szereg kluczowych parametrów w każdym z tych trzech obszarów.Odtwarzacz DVD dostarczony przez producenta w pierwszej kolejności przechodzi całą serię wyczerpujących testów przy pomocy sterowanego komputerowego oprzyrządowania testującego, zaprogramowanego własnymi procedurami firmy THX.Jeżeli odtwarzaczowi uda się pomyślnie przejść te wyczerpujące próby, wraca „do domu” na kolejną porcję testów czysto użytkowych w najrozmaitszych systemach i środowiskach akustyczno-wizyjnych. Potem następuje podsumowanie zakresu spełnienia konkretnych kryteriów w trakcie poszczególnych procedur zastosowanych przez inżynierów z THX, mające na celu określenie, czy dany odtwarzacz DVD jest właściwym „kandydatem” na otrzymanie certyfikatu Home THX. EFEKTYWNOŚć REPRODUKCJI OBRAZU Przy łącznej ocenie jakości pracy odtwarzacza DVD inżynierowie z THX zwracają największą uwagę na jakość reprodukcji obrazu. Branych jest pod uwagę ponad 100 różnych parametrów, aby mieć pewność, że obraz odtwarzacza DVD opatrzonego certyfikatem THX będzie klarowny, jasny i perfekcyjnie zrównoważony kolorystycznie – a więc będzie to obraz, który zadowoli nawet profesjonalnych kinematografów. Poniżej omówiono cztery istotne obszary ewaluacji ujęte w specyfikacji efektywności reprodukcji obrazu zgodnej z certyfikatem THX DVD. Ostrość obrazu, czy szczegóły Parametr ten definiuje stopień szczegółowości obrazu wizyjnego. Większość odbiorników telewizyjnych posiada system kontroli ostrości obrazu pozwalający na dostrojenie poziomu widocznych szczegółów, ale słabo skonstruowany odtwarzacz DVD może generować błędy, których już nie da się wyeliminować po fakcie. Aby otrzymać pewność, że odtwarzacz DVD całkowicie przetransponuje wszystkie detale z płyty źródłowej na ekran telewizora, inżynierowie z THX sprawdzają szereg czynników, a w tym przebieg częstotliwościowy luminancji i opóźnienie chrominancji. Pierwszy z tych czynników - przebieg częstotliwościowy luminancji – służy do sprawdzenia zgodności jakości szczegółów obrazu. W pierwszym rzędzie inżynierowie z THX sprawdzają szerokość pasma (granicę częstotliwości) sygnału luminancji celem określenia ilości drobnych detali, a innymi słowy stopień rozdzielczości obrazu oferowany przez odtwarzacz DVD. Potem posuwają się jeszcze dalej, sprawdzając liniowość sygnału, ponieważ każde odchylenie od płaskiego przebiegu częstotliwościowego może wpłynąć negatywnie na konsystencję obrazu na wszystkich poziomach jego szczegółowości. Takie odchylenia mogą przykładowo oznaczać, że bardzo szczegółowy obraz może wydawać się jeszcze akceptowalny, ale obraz o przeciętnej rozdzielczości będzie już mało klarowny, a wręcz zamazany. Opóźnienie chrominancji jest spokrewnionym czynnikiem, który może zakłócić położenie kolorów w ramach obrazu. Odtwarzacze DVD dekodują dwa odrębne sygnały cyfrowe: jeden jest odpowiedzialny za stopień jaskrawości obrazu (luminancja), drugi natomiast niesie ze sobą informacje o kolorystyce obrazu (chrominancja). Jeżeli obydwa te sygnały są odpowiednio skorelowane w czasie, dają w połączeniu maksymalną klarowność obrazu i bogactwo szczegółów. Jednakże w przypadku opóźnienia któregoś z nich w stosunku do drugiego, obraz jest zamazany. Przy znacznym opóźnieniu rejestracja obrazu zostaje przerwana: kolory będą wyraźnie wychodziły poza obręb obrazu. Inżynierowie z THX wykorzystują specjalną część sygnału THX (impuls chrominancji 20T) celem znalezienia śladów ewentualnego opóźnienia chrominancji. Kolor i odcień Każdy punkt obrazu telewizyjnego jest definiowany przez trzy parametry: jaskrawość (luminancję), odcień barwy i natężenie barwy. Przykładowo kawałek błękitnego nieba na ekranie telewizora będzie charakteryzowany jako obszar obrazu o jasnej luminancji, błękitnym odcieniu i umiarkowanym nasyceniu barwy. Podobnie tutaj każdy odbiornik telewizyjny lub monitor będzie dysponował systemem regulacji intensywności i odcienia barw. Jednakże te dość sztywne układy dostrajania zakładają, że raz nastawiona intensywność i odcień barw pozostaną na tym samym poziomie przez cały czas. Niestety w przypadku niektórych odtwarzaczy DVD te istotne parametry definiujące kolor mogą się zmienić wraz ze zmianą jasności (jaskrawości) obrazu. Aby zagwarantować, że coś takiego nie przytrafi się odtwarzaczowi opatrzonemu certyfikatem THX, inżynierowie z THX sprawdzają stabilność intensywności i odcienia barw w całym pasmie jasności (mówiąc językiem technicznym, sprawdzają występowanie wszelkich anomalii w różnicowym wzmocnieniu i fazie chrominancji w odpowiedzi na zmiany luminancji). Na tym etapie oceny stosowana jest bardzo wymagająca technika sygnału testowego THX, tzw. flesh tone, przy pomocy którego wszelkie błędy zostaną natychmiast wykryte. Poziom chrominancji Niski poziom chrominancji prowadzi do powstania rozmytych kolorów, podczas gdy wysoki poziom chrominancji generuje nienaturalne, przesycone barwy. Celem kontrolowania intensywności barw w obrazie telewizyjnym telewizyjna stacja nadawcza wmiksowuje w przesyłany sygnał komponent referencyjny, zwany „color multiburst”, dzięki któremu odbiornik telewizyjny automatycznie kompensuje ewentualne błędy w intensywności kolorów poprzez porównanie multiburst’u do otrzymanej informacji o kolorach. W formacie DVD sygnał multiburst jest generowany wewnętrznie przez sam odtwarzacz. W testach certyfikacyjnych inżynierowie z THX upewniają się, że sygnał „multiburst” generowany przez odtwarzacz i kolor obrazu telewizyjnego znajdują się na właściwym poziomie. Jaskrawość i kontrast Oko ludzkie jest niesłychanie czułe na wszelkie zmiany w poziomie jaskrawości obrazu. Wszelkie odchylenia obrazu, w zamierzeniu dającego pełną stabilność jasności, są natychmiast wykrywane. Słabo skonstruowany obwód odtwarzacza DVD może stać się przyczyną wyraźnego braku równowagi jasności idąc od lewej do prawej strony, lub od góry do doły ekranu. Chcąc wykryć wszelkie anomalie, inżynierowie z THX porównują w różnych miejscach generowany obraz z obrazem testowym, o któym wiadomo, że sygnał na bazie którego powstał jest w pełni stabilny pod względem jasności (luminancji). EFEKTYWNOŚć REPRODUKCJI D¬WIęKU Skrót THX jest w praktyce odpowiednikiem wysokiej jakości reprodukcji dźwięku. Zgodnie z tą tradycją specyfikacja audio dotycząca DVD zakłada rygorystyczne skontrolowanie fundamentalnych elementów efektywności reprodukcji dźwięku w zakresie zakłóceń, szumów, pasma przenoszenia oraz pracy przetwornika cyfrowo-analogowego, a także niektórych innych obszarów o niesłychanie dużym znaczeniu dla zapewnienia optymalnego środowiska akustycznego w kinie domowym. Poziom sygnału wyjściowego Na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieistotnym szczegółem, ale w rzeczywistości poziom sygnału (głośność) podawanego do analogowych gniazd wyjściowych może odgrywać trudną do przecenienia rolę. Jeżeli poziom sygnału jest za niski, reprodukowany dźwięk będzie zawierał nadmierną ilość szumów. Jeżeli natomiast jest za wysoki, intensywność dźwięku może wykroczyć poza zakres tolerancji. Wielokanałowe miksowanie i zrównoważenie Programy zawarte na płytach DVD zawierają bardzo zróżnicowane ścieżki dźwiękowe: 5.1-kanałowe, dwukanałowe, a czasami różne wersje językowe. Kiedy zajdzie potrzeba, odtwarzacze DVD mogą tak zmiksować 5.1-kanałowe ścieżki dźwiękowe, aby powstał sygnał dwukanałowy reprodukowany jako analogowy dźwięk stereofoniczny lub sygnał wyjściowy dla dekodera Dolby Pro Logic. Inżynierowie z THX upewniają się, że proces ten został prawidłowo przeprowadzony, a sygnał jest odpowiednio zrównoważony. Wybór ścieżek audio Okazuje się, że jest to najczęściej używany regulator funkcji w odtwarzaczu DVD. Użytkownicy oczekują szybkiego, efektywnego i niezawodnego dostępu do różnorodnych wielokanałowych ścieżek zapisanych na płycie DVD. Inżynierowie z THX kontynuują współpracę z dostawcami programów i sprzętu, aby zagwarantować, że prawidłowy wybór jest łatwy i niewrażliwy na błędy w obsłudze. Łatwość w użytkowaniu W idealnym przypadku interfejs użytkownika powinien być całkowicie intuicyjny. Niepotrzebna byłaby jakakolwiek instrukcja obsługi, a proces nauki użytkownika nie opierałby się na próbach i błędach. Jednakże w przypadku tak skomplikowanej technologii, jaką jest DVD, upłynie jeszcze trochę czasu nim ideał ten zostanie osiągnięty. Natomiast specyfikacja, na której opiera się proces certyfikacji THX zawiera wskazówki, które będą pomocne producentom w tworzeniu interfejsów zwiększających satysfakcję użytkowników i minimalizujących ich rozterki w trakcie obsługi sprzętu. W tej części procesu certyfikacyjnego zespół testujący z THX (tylko w części złożony z inżynierów) próbuje podłączyć i obsługiwać dany sprzęt bezpośrednio po rozpakowaniu, na początku w ogóle nie spoglądając do instrukcji obsługi. Egzaminują w ten sposób łatwość wykonywania połączeń, podstawowe menu konfiguracyjne, ogólną obsługę i wreszcie obsługę zaawansowanych funkcji. Główne elementy brane pod uwagę w ocenie interfejsu użytkownika to: Jasno sprecyzowana hierarchia układów dostrajania W idealnym przypadku odtwarzacz DVD powinien mieć jasno rozdzielone ważne i często używane funkcje od tych rzadziej stosowanych. Specyfikacja THX zawiera w tym zakresie trzy poziomy: pierwotny (włączanie zasilania, aktywacja odtwarzania, itd.), wtórny (wybór ścieżek dźwiękowych, wybór języka) i poziom trzeciego rzędu (wstępna konfiguracja). Zespół testujący z THX upewnia się, czy potencjometry, przełączniki, itd. tworzą logiczną strukturę i podział. Nazewnictwo poszczególnych regulatorów i ich opis Język technologii DVD jest czymś nowym dla większości klientów i użytkownicy po raz pierwszy stykający się z tym sprzętem mogą mieć duże trudności we właściwym wyborze spośród oferowanych opcji. Zespół testujący z THX sprawdza, czy kontrolowany odtwarzacz DVD zawiera jasny i logiczny opis wszystkich potencjometrów, regulatorów, przełączników, itd. Wstępna konfiguracja Każdy odtwarzacz DVD oferuje wybór wielkości i kształtu obrazu lub innymi słowy współczynników kształtu obrazu: dla standardowych odbiorników telewizyjnych (stosunek boków obrazu 4:3), tzw. letterbox dla telewizorów konwencjonalnych, albo obraz panoramiczny dla odbiorników o stosunku boków 16:9). Aby pomóc użytkownikowi w ocenie, która z tych opcji jest optymalna w jego przypadku, specyfikacja THX zawiera konkretne wskazówki dla producentów, zalecające takie skonstruowanie menu konfiguracyjnego i zredagowanie instrukcji (najlepiej z przykładowymi rysunkami), aby wybór był oczywisty. Wspólny wysiłek w celu zwiększenia skali przeżyć w trakcie seansów filmowych Jak wspomnieliśmy już wcześniej, przedstawione powyżej kryteria stanowią tylko wybór najważniejszych elementów z ponad 50-stronnicowego dokumentu, będącego specyfikacją THX DVD. Specyfikacja ta definiuje bardzo rygorystyczny standard i wynik procesu certyfikacyjnego nie jest w żadnym wypadku czymś z góry ustalonym – nawet dla niektórych droższych modeli. W rzeczywistości większość odtwarzaczy DVD, które przejdą pomyślnie proces certyfikacji, już od samego początku było projektowanych z myślą o spełnieniu poszczególnych elementów specyfikacji. Jeżeli chodzi o inne programy certyfikacyjne Home THX, inżynieorwie z THX będą współpracowali z inżynierami firm - licencjobiorców celem zdefiniowania podstawowych parametrów konstrukcyjnych oraz przy ocenie działania poszczególnych obwodów i prototypów danego modelu.Proces ten zwiększa prawdopodobieństwo, że przedstawiony do certyfikacji gotowy produkt spełni (czasami nawet z dużą nadwyżką) stawiane przed nim w procesie certyfikacji wymagania w zakresie działania, jakości i niezawodności. Ostateczna analiza, która jest celem procesu certyfikacyjnego DVD, nie ma być jedynie klasyfikacją produktu dokonaną przez trzecią stronę. Jej celem jest raczej większe upowszechnienie podstawowej zasady ustanowionej przez Georga Lucasa, która zresztą obowiązuje cały program THX, a mianowicie stosowanie najlepszej możliwej technologii w celu zaoferowania możliwie najwspanialszych przeżyć miłośnikom filmów – i to zarówno odbieranych w kinie, jak i w domu.
kino domowe hi-fi